Leerlingen Rengersborg en Ripperdaborg bezoeken elkaar
De komende week zullen de kinderen van groep 1 t/m 4 bezoek krijgen van hun collega-leerlingen van de Rengersborg. Ook gaan ze zelf op de buurschool kijken. Dit alles om elkaar wat  beter te leren kennen en voor te bereiden op de komende fusie.Ook ontvangt u vandaag de uitnodiging voor de informatieavond op maandag 3 februari..