Welkom op de website van de 


Openbare Dalton Basisschool
“Ripperdaborg”

 Deze website is bedoeld voor ouders, verzorgers, grootouders van onze leerlingen, toekomstige leerlingen en een ieder die geïnteresseerd is in onze openbare dalton basisschool, de Ripperdaborg.

Wij zijn voor de site nog op zoek naar foto's van activiteiten en ook archief beelden van onze school. Als u deze in bezit hebt en graag wilt delen, neemt u dan contact op met juf Astrid of de webmaster op het mailadres zoals onder vermeld.

U kunt zich op de digitale-nieuwsbrief abonneren (dit is een digitale-versie van de nieuwsbrief die aan de kinderen is meegegeven). Klikt u hiervoor op het menu item Nieuwsbrief (links op het scherm), vul uw emailadres in en klik op 'opslaan'. 
De digitale nieuwsbrief wordt verstuurd in PDF-formaat. De reader is gratis te downloaden van 
http://get.adobe.com/nl/reader/

Heeft u nieuws, agenda punten of foto's die voor de site in aanmerking komen, kunt u ze aanleveren bij juf Astrid (groep 4/5/6) of mail ze naar de webmasters.
 
ODBS Ripperdaborg